Samtaleduge - voksdug og idehæfte til samtale, indlæring, sjov og hygge

Samtaleduge - voksdug og idehæfte til samtale, indlæring, sjov og hygge

Kender du en samtaledug?

En InfoWop samtaledug er en kvalitetsvoksdug med illustrationer, der alle lægger op til netop at samtale.
Perfekt til alle institutioner og hjem med små nysgerige sjæle

Voksdugene er udviklet ud fra ønsker fra professionelle pædagoger og lærere i produktudviklingsprocessen. Ønsket har været klart: at ramme vigtige elementer, som børnene kender fra deres hverdag i skole, børnehave, vuggestue, fritidshjem eller klub. De forskellige temaer skulle være let genkendelige og lægge op til gode samtaler børnene imellem og med de voksne, der er omkring dem. Dialog er uhyre vigtigt mellem mennesker, så at lære børn at sætte ord på mange forskellige faglige og sociale begreber gennem brug af samtaledugene er et fornemt mål, når man har med børn at gøre. De praktiske hæfter til dugene foreslår masser af aktiviteter ud fra hver enkelt dug.
Desuden er dugene særdeles praktiske! De kan ligge på bordet i kortere eller længere tid – tages frem ved en given lejlighed – og der findes næppe noget mere praktisk end en god og solid voksdug, der bare kan tørres af med en fugtig klud, hvorefter den ser ud som ny.

InfoWop Samtaleduge
Som et supplement til samtaledugene medfølger hæfter med forslag til forskellige aktiviteter, man kan lave ud fra dugenes emner. I disse hæfter er der ideer til at udvide emnerne fra dugene på nye måder – ideer til lege, historier m.m
InfoWop Ugle


Nedenfor kan man se de enkelte samtaleduge. Klik ind på hver enkelt for at se yderligere information.

Børn lærer på mange forskellige måder og niveauer, så derfor skal samtaledugene også kunne bruges bredt og meget forskelligt.

Den faglige dimension af læring er noget af det første, vi som voksne tænker på, når vi taler om indlæring for børn. Men det sociale aspekt er en lige så vigtig del af menneskers liv, så derfor er voksdugene udviklet til at tage fat i både den faglige og den sociale side af tilværelsen. Med en samtaledug på bordet er det derfor lige indlysende at tale om bogstaver og tabeller som om, hvad en god kammerat er. Dugenes illustrationer viser derfor også både de faglige sider som bogstaver og tal samtidig med illustrationer, der lægger op til samtaler om f.eks. det at skændes; det og at være en god kammerat; at smide affald i vores natur eller at hjælpe hinanden med forskellige opgaver.

Børn er som bekendt videbegærlige, og de kan slet ikke lade være med at spørge ind til og forholde sig til de forskellige temaer, der er på samtaledugene – og det sker helt af sig selv. Hvis man som den voksne gerne vil dreje samtalen ind på et bestemt emne, er det ganske nemt ud fra samtaledugenes mange fine illustrationer. Som ansvarlig voksen har man et indblik i en given børnegruppes dynamik, og dér kan samtaledugene hjælpe til at få naturligt hul på et emne. Illustrationerne er sjove, festlige og farverige, så det legende element er i højsædet, når man bruger dugene. Mindre børn kravler gerne op på dugene, mens de snakker om tingene – og heldigvis kan samtaledugene sagtens holde til det også. De holder fint til fedtede fingre, bolledej, modellervoks, vandfarver og andre spændende materialer. Når børnene efterfølgende bliver ved med at tale om emnet, mens de er i gang med helt andre ting, ved man, at samtaledugene virker og har et formål. Og rigtigt mange børn taler heldigvis videre om mange af emnerne.